HỒ SƠ PHÁP LÝ

 ATV được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0108231789, do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, ngày 16/04/2018 và Giấy phép số 1089/LĐTBXH-GP về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cấp ngày 14 tháng 01 năm 2019.

 

Bài viết liên quan: