Quyết định xử phạt hành chính đối với các công ty XKLĐ của Cục quản lý lao động ngoài nước

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Quyết định xử phạt hành chính

1. Công ty Cổ phần phát triển Liên Việt (VINADE)

 NỘI DUNG VI PHẠM: Không báo cáo việc thay đổi lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định; không thực hiện lập và nộp về Quỹ HTVLNN các báo cáo hàng quý, năm.

2. Công ty Cổ phần nguồn nhân lực Quốc tế Việt (VILACO) 

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; không hướng dẫn làm thủ tục cho người lao động được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

3. Công ty Cổ phần Kết nối nhân lực Việt

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; thực hiện không đầy đủviệc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; không đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao độngViệt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nộp không đầy đủ số tiền đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

4. Công ty Cổ phần quốc tế Nhật Minh

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động; không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài; không báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

5. Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại du lịch Colecto .,JSC

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động.

6. Công ty TNHH Xuất khẩu lao động Bảo Sơn

NỘI DUNG VI PHẠM: Đưa người lao động ra nước ngoài làm việc nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo quy định; Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

7. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy quy định; Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt quá số lượng đã đăng ký theo Hợp đồng cung ứng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

8. Công ty Cổ phần Bách nghệ toàn cầu

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động theo quy định; Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định.

9. Công ty Cổ phần Traenco

NỘI DUNG VI PHẠM: Không bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng lao động; Không ký hợp đồng với người lao động theo quy định.

10. Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và Thương mại Bảo Việt

NỘI DUNG VI PHẠM: Không báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; Không kịp thời giải quyết vụ việc tranh chấp giữa người lao động với chủ sử dụng lao động (19 người lao động làm việc tại Angola bị chủ sử dụng lao động xử lý kỷ luật với hình thức phạt tiền, chấm dứt hợp đồng lao đồng); Đóng không đầy đủ vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

11. Công ty Cổ phần Hữu nghị Bắc Giang

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ; Nộp không đầy đủ số tiền đóng góp của người lao động vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định.

12. Công ty Cổ phần Quốc tế Nhật Minh

NỘI DUNG VI PHẠM: Giao nhiệm vụ cho quá 03 Chi nhánh ở các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt quá số lượng người đăng ký theo Hợp đồng cung ứng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; Không trực tiếp tuyển chọn lao động theo quy định; Không thực hiện đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

PHẠT BỔ SUNG: Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2017.

13.  Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo việc giao nhiệm vụ cho Chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt quá số lượng đăng ký theo Hợp đồng cung ứng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định.

14. Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn đầu tư và xây dưng TMDS

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của hợp đồng theo quy định; Không thông báo việc giao nhiệm vụ cho Chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việt ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định; Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; Không thuwch hiện việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

15. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than-Vinacomin

NỘI DUNG VI PHẠM: Không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài; Không liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng lao động; Không tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định

16. Công ty Cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long

NỘI DUNG VI PHẠM: do bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần trở lên trong thời hạn mười hai tháng (Quyết định xử phạt số 77/QĐ-XPVPHC ngày 23/11/2016 và Quyết định số 141/QĐ-XPVPHC ngày 23/3/2017 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

17. Công ty Cổ phần Đầu tư và hợp tác quốc tế Thăng Long

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Không cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài.

18. Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát

 NỘI DUNG VI PHẠM:

a) Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

b) Không báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Không trực tiếp tuyển chọn lao động;

c) Lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn người lao động;

d) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp mình để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

e) Không cấp giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động theo quy định

HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG: Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 09 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định.

19. Công ty Cổ phần Việt Hà- Hà Tĩnh

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động; Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động với Cục Quản lý lao động ngoài nước.

 HÌNH THỨC PHẠT BỔ SUNG: Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 09 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định.

20. Công ty Cổ phần Vận tải biển và Xuất khẩu lao động

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động; Thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt quá số lượng đã đăng ký theo hợp đồng cung ứng lao động.

21.  Công ty Phát triển nguồn lực và Dầu khí Việt Nam

NỘI DUNG VI PHẠM: Không thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định tại khoản 4 Điều 21 Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

22. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8

NỘI DUNG VI PHẠM: Không trực tiếp tuyển chọn lao động; Thu tiền của người lao động không đúng quy định (thu tiền dịch vụ nhưng không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; không cấp phiếu thu cho người lao động; mức tiền dịch vụ không được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).

Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ban hành quyết định này.

23. Công ty Cổ phần đầu tư và quốc tế Thăng Long

NỘI DUNG VI PHẠM: Công ty đã thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết đối với lao động trước khi đi làm giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê- út; không trực tiếp tuyển chọn lao động đi làm việc tại Ả-rập Xê- út; Không ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Ả-rập Xê- út với người lao động.

XỬ PHẠT BỔ SUNG: Đình chỉ thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Ả-rập Xê- út 45 ngày ( từ ngày 23/11/2016 đến ngày 6/1/2017). Trong thười gian bị đình chỉ, Công ty không được tư vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền và làm thủ tục đưa người lao động đi làm việc tại Ả-rập Xê- út. Chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày ngày hết hạn thời gian đình chỉ, Công ty phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước bằng văn bản việc khắc phục do hành vi vi phạm gây ra.

24. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long TLG

NỘI DUNG VI PHẠM: Không báo cáo Cục Quản lý lao đông ngoài nước, Đoàn Thanh tra Cục Quản lý lao động nước về các cơ sở hoạt động xuất khẩu lao động tại Hà Nội, Thanh Hóa và Thái Bình.

Trên đây là một số công ty, cụ thể tham khảo tại website http://dolab.gov.vn/BU/NewsDetail.aspx?&LIST_ID=246&MENU_ID=246&DOC_ID=1561&Key=1663

 

2. SỐ, NGÀY QĐXP: 10//Q

Tag:

Bài viết liên quan: