GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Niềm tin bền vững của người lao động và đối tác chính là nguồn sức mạnh để ATV không ngừng hoàn thiện và phát triển. 

• Luôn lấy chữ TÍN làm nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. 

• Luôn trung thực, tôn trọng, đoàn kết và làm việc chuyên nghiệp để đảm bảo uy tín và phát triển thương hiệu của công ty 

Bài viết liên quan: