TẦM NHÌN

 

• Xây dựng ATV trở thành một trong những công ty cung ứng nguồn lao động hàng đầu tại Việt Nam.

• Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đối tác.

• Mục tiêu phát triển bền vững - luôn sự lựa chọn đáng tin cậy cho người lao động và đối tác. 

Bài viết liên quan: